Aktuální informace

 

24. 10. budou naši prvňáci spolu s rodiči, prarodiči, sourozenci poprvé otevírat Slabikář.

 

26. 10. ve 14 hodin vystoupí někteří žáci na vítání občánků.

 

29. - 30. 10. budou podzimní prázdniny.

 

Podzimní sběr papíru proběhne od 31. 10. do 8. 11.

 

 První letošní třídní schůzky jsou naplánovány na 14. 11.

 

21. 11. pojedeme  do Pelclova divadla na balet "Kráska a zvíře" v podání žáků ZUŠ.

 

1. 12. budou žáci ZŠ zpívat u rozsvěcení vánočního stromu na návsi.

 

6. prosince dostanou žáci ZŠ dárek od Mikuláše - pojedou do kina do Rychnov n. Kn.

 

8. 12. se bude konat zájezd do divadla v Pardubicích na muzikál "Ferda Mravenec".

 

Termín vánoční besídky je stanoven na středu 18. 12.