< návrat zpět

Masopust

V úterý 24.2. jsme se rozloučili s obdobím zabijaček a karnevalů tradičním masopustním průvodem. Za doprovodu hudebních i nehudebních nástrojů, zpěvu a smíchu jsme prošli Lukavici od horního konce až ke škole. Cestou rozdováděné maškary rozdávaly prasátka pro štěstí, za což byly odměněny koláči, koblihami a jinými dobrotami, nebo pár drobnými. Všem děkujeme za milé přijetí a vstřícnost.

 

Přejeme Vám jak se sluší,

štěstí, zdraví plnou nůši.

Děkujeme na stokrát,

o dům dál zas jdeme přát.


Vinšujem Vám štěstí zdraví,

čtyři chlívky, žádné krávy.

A dvě ďourky v nose,

skončilo se!