< návrat zpět

Slavnostní zahájení školního roku

1. září 2009 v 8 hodin se sešlo všech 25 žáků ve školní družině. Po prvním letošním zvonění přivítala paní ředitelka všechny přítomné a nastínila průběh nadcházejícího školního roku. Svoji uvítací řeč přednesl pan starosta a pak už se děti rozešly do svých tříd. Obzvlášť slavnostní byl tento den pro Annu Šabatovou, Michaelu Wilkusovou a Šimona Baška, kteří zasedli do školních lavic poprvé. Přejeme hodně úspěchů!