< návrat zpět

Rozstříhaná zpráva

to byla hra, kterou jsme si v přírodě zahráli a oslavili tak Den dětí.

Děkujeme pánům myslivcům, že nám připravili ohýnek na opečení buřtů.

Na závěr jsme našli krabici plnou čokoládových vajíček s překvapením.