< návrat zpět

Informace k zápisu pro cizince / Інформація про зарахування для іноземців

Informace k zápisu do ZŠ Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou- pro cizince
K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu dne 7. června 2022 od 15 do 16 hodin.
 
Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців - біженців призначений термін реєстрації періоду 7 червня (15-16h)