< návrat zpět

Výchovný koncert

Sedmého prosince jsme s žáky 4. a 5. ročníku navštívili rychnovský kostel Nejsvětější trojice. Chrámový koncert "Ave Maria" v podání umělců Vladimíra Župana (koncertní křídlo), Emy Hubáčkové (operní zpěv) a rychnovského sboru Carmina byl neobyčejným kulturním zážitkem. Hra na varhany, kterou jsme si mohli vyslechnout nejen při koncertu, ale i přímo na kůru, nás doslova nadchla.