Aktuální informace

 

  ZÁŘÍ

24.9. Logopedická depistáž - odborné vyšetření, prevence řečových vad u dětí.... Mgr. Pavlína Kulhavá.

Vyšetření proběhne v MŠ v souladu s ŠVP PV, v 10 hod. v rámci dopoledních činností.


28.9. Státní svátek....MŠ uzavřena

 

ŘÍJEN

4.10. Arteterapie s vílou Eliškou

19.10.  Abeceda slušného chování - divadlo 

 

LISTOPAD

Sběr papíru bude probíhat od 1.11 do 8.11.

16.11.  Divadlo v MŠ

Vyjde školní časopis DRÁČEK

 

PROSINEC

3.12. Mikulášská nadílka

8.12. Vánoční setkání s rodiči, vánoční JARMARK